VEDOUCÍ PROJEKTU

BcA. Michaela Vostalová 


ATELIÉR

Hálkova 9, Třebíč 67401

michaelavostalova.cz


SPOLEK: 

Fotíme bez bariér, z.s. 

IČO: 19571208 +420 731 610 396

michaela.vostalova@gmail.com


PRODUCENT VÝSTAV

Pavel Křeček+420 777 997 661

pakrnet@gmail.com